Infinity Meso Nano Fat

 

Infinity Meso Nano Fat (อินฟินิตี้เมโสนาโนแฟต)

เป็นตัวยาลดแฟตที่มีโมเลกุลเล็กที่ช่วยในเรื่องของการยกกระชับเป็นหลักและสลายไขมันเป็นลำดับต่อไปตัวนี้ตัวยาทางคลีนิคจะเรียกว่า 1 เข็มสามารถเห็นผลภายใน 5-10 นาทีเห็นผลเต็มที่ที่ 1 ชั่วโมง

การฉีดจุดแรกจะไม่ค่อยรู้สึกพอผ่านไปประมาณเข็มที่  4 ขึ้นไปจะรู้สึกตึงๆคล้ายกับการฉีดไหนเข้าไป นอาจจะรู้สึกถึงขั้นรุนแรงหรือที่เรียกว่าเจ็บ ซึ่งลักษณะอาการของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ในลูกค้าบางรายเรียกได้ว่าในบริเวณที่ฉีดเหมือนจะระเบิด อาการนี้ในเวลาประมาณ 15 นาทีจะหายไป

การสลายไขมันแฟตจะไม่ได้เห็นผลในทันทีแต่จะเริ่มเห็นผล 5-7 วันและเห็นผลเต็มที่ที่ 2 อาทิตย์การสลายไขมันสลายแล้วสลายเลยตัวไขมันจะไม่กลับมาอีกนอกจากกรณีที่ลูกค้าสร้างขึ้นมาเอง

ธันวาคม 2560 ราคา 1 เข็ม 5900 บาท , 2 เข็ม 10000 บาท , 3 เข็ม 13000 บาท หากลูกค้าถามปริมาณ ตัวยา หรืออื่นๆ ควรตอบแนวนี้ ตัวนาโนแฟตเป็นตัวยาสูตรพิเศษที่เป็นโมเลกุลเล็ก และตัวยาเข้มข้น คล้ายการฉีดไหม ทางคลีนิคขอใช้คำว่า 1 เข็ม ฉีดแล้วจะเห็นผลใน 5 นาที คุณหมอจะฉีดทีละข้างเพื่อให้คนไข้เห็นความแตกต่าง (ทีละข้างคือครึ่งหน้าซ้ายหรือขวา)

ในการฉีดเมโสนาโนแฟตสามารถฉีดได้ถี่ 2 อาทิตย์ต่อ 1 ครั้ง หรือในบางรายอาจจะฉีดห่างกัน 3-4 อาทืตย์ก็ได้ ในการฉีดแต่ละครั้งจะยกกระชับ หน้าจะเห็นกรอบชัด และสลายไขมันที่เห็นผลได้ในคราวเดียวกัน